Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι…

 

ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι…

«Ἡ ἀδικία εἶναι μεγάλη ἁμαρτία. Ὅλες οἱ ἁμαρτίες ἔχουν ἐλαφρυντικά, ἡ ἀδικία δὲν ἔχει, μαζεύει ὀργὴ Θεοῦ (Ἅγιος Παΐσιος)

   ταν ἀδικεῖ κάποιος (ἢ κάποιοι), τραυματίζει καὶ τραυματίζεται.

   Ὅταν ὁ ἀδικούμενος ὑπομένει σιωπηρῶς καὶ ἀδιαμαρτύρητα τὴν ἀδικία, ἐκτίει τὴν ὅποια ποινή του (καὶ μὲ τὸ παραπάνω), τότε πληρώνει καὶ ἐξοφλεῖ ἐνώπιον τοῦ Δικαίου Κριτοῦ Θεοῦ. Δὲν χρεωστᾶ πλέον! Καὶ ὁ Κύριος τοῦ θεραπεύει τὰ τραύματα. 

   Ἡ ἀδικία δὲν θεραπεύεται μὲ ἀξιώματα, ἀνταμοιβὲς καὶ ἀλχημεῖες· ἀλλὰ μὲ ἀναγνώριση καὶ παραδοχὴ τοῦ σφάλματος. Μὲ ἀγάπη, εἰλικρίνεια, εὐγένεια καὶ διάκριση. Τοῦτο εἶναι πνευματικὴ ὁδός, μετάνοια καὶ συναίσθηση. Εἶναι ὁ ἀποδεκτὸς μονόδρομος

   Ταῦτα, ἄλλωστε, διδάσκει καὶ ἡ ἱστορία.

   «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν, οὐ γὰρ παύσομαι τοῦτο ἐπιλέγων ἀεὶ ἐπὶ πᾶσί μοι τοῖς συμβαίνουσιν (Ἱερὸς Χρυσόστομος)

   «Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.

   ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.

   Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος…

   Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ

(Ἀποκ. κβ΄ 11-13 & 20)

   Ὁ ἄδικος, ἂς ἐξακολουθήσει νὰ διαπράττει τὶς ἀδικίες καὶ ἁμαρτίες· ἐλεύθερος εἶναι. Καὶ ὁ ἀκάθαρτος, ἀπὸ τὰ ρυπαρὰ ἔργα τῆς διαφθορᾶς του ἂς γίνει περισσότερο ρυπαρός, ἐὰν αὐτὸ θέλει. Ἀλλὰ καὶ ὁ δίκαιος, ποὺ ἔχει δώσει τὴν θέλησή του στὸ ἀγαθό, ἂς πραγματοποιήσει περισσότερη δικαιοσύνη. Καὶ ὁ ἅγιος, ἂς ἁγιασθεῖ ἀκόμη περισσότερο.

   Ἰδοὺ ἔρχομαι γρήγορα καὶ ἔχω μαζί μου τὸν μισθό, γιὰ ν’ ἀνταμείψω τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς πιστοὺς κι ἐναρέτους σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα τῆς ζωῆς του καὶ τὴν κατάσταση τῆς καρδιᾶς του.

   Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος…

   Λέγει ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια τῶν προφητειῶν τοῦ βιβλίου. «Ναί, ἔρχομαι γρήγορα». Καὶ ὁ Ἰωάννης μαζὶ μὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία ἀπαντοῦν· «Ἀμήν· ναί, ἔλα, Κύριε Ἰησοῦ».

πηγη: pneumatikes-selides.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου