Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

" ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ" ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ "Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ.Ο άνθρωπος που θα την διαβάσει δεν θα τον αγγίζει ούτε διάβολος, ούτε κακός άνθρωπος και με κολακεία δεν θα προσβληθεί η καρδιά του.Και άν πεθάνει, κόλαση δεν θα πάει. 


                                                                               

  

Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα, Άναρχε! Απόστειλον, Κύριε, τον Σόν Αρχάγγελον Μιχαήλ, επί τον δούλον Σου (όνομα) ίνα ρύσης με από εχθρών ορατών και αοράτων.Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός ειρήνην και ευημερίαν τώ Σώ δούλω (όνομα).


                                                          


Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, των δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τους εχθρούς τουςπολεμούντας με, ποίησον αυτούς ώσπερ αμνούς και απόστρεψον αυτούς ως ο άνεμος την κόνιν.

                                     
                                                          

Ώ Μέγα Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ!Αρχιστράτηγε, Πρώτε των εξαπτερύγων Χερουβείμ και Σεραφείμ και πάντων των Αγίων, γενού μοι προστάτης και βοηθός εν ταις θλίψεσι και ταις στενοχωρίαις μου, εν τη ερήμω εις τας οδούς , εις τους ποταμούς, και εν τη θαλάσση γενού μοι γαλήνιος λιμήν.


                                                          

Σώσον με, Αρχάγγελε Μιχαήλ, απο των πονηριών του διαβόλου, όταν ακούσης με , τον αμαρτωλόν δούλον  (όνομα), καλούντα το όνομά Σου το Άγιον. Γενούμοι βοηθός ταχύς και επάκουσον της προσευχής μου.


                                                          

Ώ Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ! Νίκα πάντας τους εναντίους μου τη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Ουρανίου Σταυρού του Κυρίου, ευχαίς της Υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων Αγγέλων, των Αποστόλων, του Αγίου Προφήτου Ηλιού, του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, του Αγίου Ανδρέου του δια Χριστόν Σαλού, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα και Ευσταθίου και πάντων Σου των Αγίων.


                                                          

Ώ Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει μοι τον αμαρτωλόν δούλον Σου  (όνομα), σώσον με απο σεισμού, πλημμύρας και πυρός, από αοράτων εχθρών από ανοήτου θανάτου, από παντός κακού και από πονηρών δαιμόνων, Μέγα Αρχάγγελε Κυρίου, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. 


Αμήν.


1 σχόλιο: