Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

24 Μαρτίου 1980 Ἅγιον Πάσχα Σήμερα Ἀνάστασι Χριστοῦ. Γέρων Εφραίμ Αριζόνας.

 

24 Μαρτίου 1980  Ἅγιον Πάσχα

     Σήμερα Ἀνάστασι Χριστοῦ.

 «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός ...»     

Ὦ ἀνέσπερο, ἀβασίλευτο,ἐτελείωτο φῶς, ὑπέρφωτο καί ὑπέρλευκο πῶς μέ μαγνητεύεις τόν νοῦν, τήν ψυχήν μου, τήν καρδιά μου! Σέ ποθῶ ἀνέσπερα, χωρίς τελειωμό ἀγάπης καί ἔρωτος. Πότε θά ἀξιωθῶ ἀπό τήν δωρεά τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ ἁγιωτάτου Θεοῦ Πατρός μου νά σέ ἀπολαύσω  αἰώνια, αἰώνια!

     Μέ θορυβεῖ ἡ ἀναξιότητά μου πού δέν εἶμαι ἄξιος γιά μιά τέτοια μερίδα σωζομένων, ἀλλά μέ ἀξίζει ἡ κόλασις καί ἡ αἰώνια τιμωρία

     Ἡ Ἀνάστασις, τό αἰώνιο Πάσχα μέ θέλγει τρομερά. Μέ ἕλκει ἡ ἐπάνω κατάστασις τῶν πραγμάτων. Ἐπάνω στόν οὐρανό. Ἐπάνω στήν ἀσφάλεια ποθῶ, ὑπερποθῶ νά βρεθῶ. Μά πότε θά γίνη αὐτό;

     Ὦ Πάσχα μέ τούς ἀγγέλους, μέ τούς ἁγίους, μες΄ στά λευκά ντυμένοι, πόσο μοῦ ἀρέσετε καί μέ θέλγετε!  Ἄσματα καινά καί ἄρρητα ψάλλετε καί ἄδετε στό Θεό μέ φοβερή, ἀλλά καί μέ ἄφατη  εἰρήνη καί ἡρεμία.

     Ὦ Πάσχα χωρίς τέλος καί ἀλλαγή τῆς ἀρρήτου χαρᾶς καί Πανηγύρεως! Πατέρα μου καί Θεέ μου φύλαξέ με ἀπό παντός κακοῦ γιά νά ἀξιωθῶ καί ἐγώ, τό ἔκτρωμα, μιά ἡμέρα νά βρεθῶ σέ αὐτό τό Πάσχα πού δέν μποροῦν λόγια ἀνθρώπινα νά τό ἐκφράσουν καί νά μιλήσουν γι΄ αὐτό.

     Τέρπου καί Σύ καί ἀγάλλου, ὦ Κυρία μου Θεοτόκε ἐν τῆ ἐγέρσει τοῦ Θείου Τόκου σου.  Στήν ὀμορφιά τοῦ θείου κάλλους τοῦ Υἱοῦ σου καί Θεοῦ καί μέμνησο καί ἐμοῦ τοῦ βρωμεροῦ νά βρεθῶ μαζύ σας στό αἰώνιο Πάσχα!

.....Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυθῶμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα.

              Σέ χαιρετῶ Πάσχα μου γιά τοῦ Χρόνου.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου