Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Ὅ,τι καὶ νὰ γίνει στὸν κόσμο, τελικὰ θὰ πατάξει ὁ Θεὸς τὸ κακὸ καὶ θὰ ἐπικρατήσει τὸ καλό

 

Ἄσχετα τί γίνεται στὸν κόσμο, ἄσχετα τί θὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ἄς ἔχουμε ὑπʼ ὄψιν μας ὅτι, ἔτσι ὅπως εἶναι τὰ πράγματα, τὸ κακὸ θὰ ἁπλωθεῖ, καὶ φαίνεται ἄφησε καὶ ὁ Θεὸς ἔτσι. 

Οὔτε νὰ φοβηθοῦμε οὔτε νὰ ἐπηρεαστοῦμε, ἀλλὰ νὰ θυμόμαστε τὸ τῆς Ἀποκαλύψεως 

ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρεθήτε ἔτι. 

Σὰν νὰ λέει ὁ Θεός: 

«Ὅσοι εἶστε κακοὶ καὶ θέλετε καὶ ἄλλο νὰ γίνεται κακοί, γίνετε». 

Καὶ ἄφησε λοιπὸν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ξεπεράσουν κάθε ὅριο. Λέει ὅμως καὶ:  

ὁ ἅγιος ἀγιασθήτω ἔτι.

Ὅσο βλέπουμε τὸ κακὸ νὰ πληθαίνει, καὶ μὲ ὁρμὴ πολλὴ οἱ ἄνθρωποι τοῦ κακοῦ νὰ σπρώχνονται καὶ νὰ βαδίζουν πρὸς τὸ κακό, ὅλο καὶ πιὸ πολὺ νὰ βουλιάζουν, ἀκόμη πιὸ πολὺ ἐμεῖς νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν ὁδὸ τῆς ἁγιότητος, ἀκόμη περισσότερο νὰ πιστεύουμε στὸν Θεό, νὰ κάνουμε τὸ θέλημά του˙ καὶ δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε. 

Ὅ,τι καὶ νὰ γίνει στὸν κόσμο, τελικὰ θὰ πατάξει ὁ Θεὸς τὸ κακὸ καὶ θὰ ἐπικρατήσει τὸ καλό.

π. Συμεών Κραγιοπούλου (†)

https://perivleptosfl.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου