Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Πατέρα μου και Άγιε του Θεού, αναπαύσου στην όντως ζωή, εν χώρα ζώντων...
Πατέρα μου και Άγιε του Θεού, αναπαύσου στην όντως ζωή, εν χώρα ζώντων, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων, όπου χαρά ατελεύτητος και ανεκλάλητος, όπου οράς Τον πόθον και έρωτα της ψυχής σου Ιησούν πρόσωπον προς πρόσωπον, ως θεόπτης και γνήσιος υπηρέτης Του. Εύχου υπέρ ημών, αναξίων τέκνων σου.


1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...