Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος - Ας προσέξουμε πολύ σε αυτές τις εκλογές


Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος 

Το κείμενο γράφτηκε στις 11 Μαΐου 2014.Και είναι 5 χρόνια μετά, τόσο επίκαιρο!

Οἱ ὑποψήφιοι πολλά ὑπόσχονται.
Τὰ ὀνόματα τῶν ποικίλων παρατάξεων δίνουν μιὰ εἰκόνα αἰσιοδοξίας.
Ἐμεῖς ὅμως, ώς λαός, ἀκόμη ὑποφέρουμε.
Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε μᾶς πονάει.
Αὐτὸ ποὺ φανταζόμαστε μᾶς τρομάζει.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁρατὴ εἰκόνα τῆς κρίσης, αὐτὸ ποὺ φαίνεται. 
Στὴν πραγματικότητα ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πνευματική.
Ἐδῶ εἶναι τὸ πρόβλημα.
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐλπίδες μας εἶναι μόνο πνευματικές.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ τὰ κριτήριά μας καὶ οἱ πολιτικές μας ἐπιλογὲς καὶ ἡψῆφος μας πρέπει νὰ ἔχουν βασικὰ πνευματικὸ ὑπόβαθρο.
Ἀλήθεια, πῶς νὰ ψηφίσουμε ἕναν ἄνθρωπο δίχως ἀρετὴ καὶ τόλμη;
Πῶς νὰ ἐμπιστευθοῦμε ἡγέτες δίχως σοβαρότητα καὶ ἀρχές, δίχως φόβο Θεοῦ καὶ σεβασμὸ στὴν ἱστορία, δίχως εὐαισθησία πίστεως, δίχως σταθερὲς καὶ ἀξίες;
Ἂν σὲ τέτοιους ἐμπιστευθοῦμε τὴν ψῆφο μας, ἁμαρτάνουμε!
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ εὐθύνη γενικὰ τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων μας εἶναι μεγάλη.
Αὐτοὶ μᾶς χάλασαν.
Αὐτοὶ μᾶς ἔφτιαξαν μία κοινωνία ἀνεκτικὴ στὰ ναρκωτικά, ἀσεβῆ στὰ ἱερά,ἄτονη ἢ ἀναρχικὴ στὶς ἀντιδράσεις.
Ἀποποινικοποίησαν τὴ μοιχεία, νομιμοποίησαν τὶς ἀμβλώσεις, θεσμοθέτησαν τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ τὶς ἀνίερες (ανώμαλες) συμβιώσεις, κατήργησαν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς.

Καὶ τώρα τι άλλο θέλουν να κάνουν;

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Τώρα θέλουν νὰ καῖνε τοὺς νεκρούς μας, νὰ «παντρεύουν» ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου, νὰ παίρνουν τὰ ὄργανά μας (φαντάζοντας ότι προσφέρουμε και τὴν συναίνεσή μας), νὰ διευκολύνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ φεύγουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο μὲ πολιτικὴ κηδεία, ἀδιάβαστοι, δίχως μιὰ προσευχή, δίχως μιὰ εὐλογία γιὰ τὴν ἄλλη ζωή•
μὲ μοναδικὴ σφραγῖδα ἕνα μικρὸ ἠλεκτρονικὸ τσιπάκι καὶ ἕνα τεράστιο ψέμα μέσα καὶ γύρω τους… 

Ἀλλὰ καὶ ἡ δική μας εὐθύνη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δὲν εἶναι μικρή.
Ἡ ποιότητα καὶ τὸ ἦθος ἑνὸς λαοῦ δὲν φαίνονται ἀπὸ τὸ πῶς ἐπιτίθεται,ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πῶς γνωρίζει νὰ ἀμύνεται.
Ἀπὸ τὰ ἀντανακλαστικά του γιὰ ἀντίδραση.

Ἡ πραγματικὴ κρίση φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι, ὡς λαὸς δὲν εἴχαμε σύνεση καὶ τόλμη νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν πρωτοφανῆ πρόκληση στὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο.
Καὶ τοῦτο διότι ἀποδειχθήκαμε πνευματικὰ γυμνοί χωρίς ένα ἴχνος τόλμης ἀπὸ τὸν λαό μας (και χωρίς καμιά έντονη διαμαρτυρία…)

Ἕνας λαὸς ποὺ παλινδρομεῖ ἀνάμεσα στὴν ἀγριότητα καὶ τὴν ἀπάθεια,ἀνάμεσα στὸ θράσος καὶ τὴν ἀνοησία, πῶς, ἀγαπητοί μου, νὰ ἀντισταθεῖ;

Μᾶς ρούφηξαν τὸ αἷμα κι ἔτσι μᾶς πῆραν καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ δικαιώματα.
Καὶ κυρίως τὴν ἀξιοπρέπεια. 
Τέτοια κοινωνία μᾶς φτιάξανε.
Τέτοια κοινωνία φτιάξαμε.
Καὶ ὅλα αὐτὰ στηρίχθηκαν σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐκλέξαμε καὶ σὲ μᾶς ποὺ τοὺς ψηφίσαμε. 
Ἐμεῖς καὶ ἐγκρίνουμε καὶ συγχωροῦμε, καὶ συχνὰ ἀδιαφοροῦμε.
Γι’ αὐτὸ φταῖμε. 
«Ἀθυμία κατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν Νόμον σου», λέγει ὁ ψαλμός.
Μὲ τέτοια ἀθυμία καὶ βαθὺ πόνο, ἀπευθύνομαι σὲ ὅσους μποροῦν νὰ ἀκούσουν τὴν ἀδύνατη φωνή μου…

Ἔχω ὅμως μέσα μου καὶ μιὰ ἐλπίδα.
Τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ξυπνήσουμε.

Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ἕνα γερὸ κόλαφο στὸ ἄθλιο σύστημα ποὺ μᾶς ρούφηξε ὅλο τὸ πνεῦμα.
Τὸ κακὸ πρέπει νὰ σταματήσει τώρα καὶ ξεκάθαρα.
Τὸ κακὸ δὲν εἶναι ποιοὶ τελικὰ θὰ βγοῦν καὶ τί θὰ κάνουν.
Τὸ κακὸ γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἱστορία εἶναι τί θὰ κάνουμε ἐμεῖς, ἡ ὑπεύθυνη ψῆφος ἢ ἡ ἀδιαφορία μας. 

Ἂς προσέξουμε πολὺ σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογές.
Τὸ μήνυμα ποὺ θὰ δώσουμε πρέπει νὰ εἶναι πνευματικό.

Μᾶς λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ σιωπήσει.
Δὲν εἶναι δουλειά της νὰ ταράζει τὸν κόσμο.
Αποστολή όμως της Εκκλησίας είναι νὰ ἀφυπνίζει. 
Γι’ αὐτὸ καὶ τώρα εἶναι ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ μιλήσει.
Ἂν πάλι σιωπήσουμε, τότε «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται».
Δὲν ἀντέχουμε ἄλλο. 

Ἔχει ἀποστρέψει τὸ πρόσωπό του ὁ Θεὸς ἀπὸ πάνω μας.
Νοιώθουμε ἐντελῶς ἀβοήθητοι σὲ ἕναν κατήφορο χωρὶς τέρμα.
Θέλουμε τὸ φρένο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας.
Καὶ αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψῆφο μας. 

Ἐμπιστευόμαστε μόνον ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν στὸν Θεό, ποὺ τιμοῦν τὴν ἱστορία καὶ τὶς Παραδόσεις μας, ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτό τους, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα πάνω ἀπὸ τὰ συμφέροντά τους, πρόσωπα τίμια καὶ μὲ σεβασμὸ στὴν ἱερὴ παρακαταθήκη ποὺ κληρονομήσαμε καὶ ὄχι μὲ ὑποτέλεια στὴν ἄθλια ταυτότητα ποὺ μᾶς κατασκευάζουνε. 
Εἶναι πολὺ κρίσιμες αὐτὲς οἱ ἐκλογές.

Ἐλπίδα μας - καὶ μάλιστα μεγάλη- εἶναι ὅτι θὰ δώσουν ἕνα σαφὲς καὶ ἠχηρὸ πνευματικὸ μήνυμα στὴν κοινωνία μας, ὅτι θὰ ἐκφρασθεῖ πνευματικὰ ὁ λαός μας.
Ἂν κάτι τέτοιο συμβεῖ, τότε θὰ σημάνουν καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀλλαγῆς.
Μιᾶς ἀλλαγῆς ποὺ καὶ ἀναγκαία εἶναι καὶ ἐπιθυμητὴ καὶ ἐφικτή.
Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη κατάσταση ποὺ ὅλοι ἐπιθυμοῦμε εἶναι τεράστια.
Ἡ ἀπόσταση πολὺ μικρή.
Ὅσο μιὰ ἀπόφαση πνευματική.

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ στηρίζει τὸν λαὸ καὶ τὸ ἔθνος μας.
Ἐμεῖς νὰ ψηφίζουμε κι Ἐκεῖνος νὰ ἐκλέγει.
Καὶ νὰ φωτίζει τοὺς ἡγέτες μας «ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι».
Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς καὶ ἀγάπη,

† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

πηγη: http://www.kivotoshelp.gr , https://logia-tou-aera.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου