Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Έφυγε, πλήρης ημερών, λόγων και έργων, ο Κώστας Γανωτής...

 

Έφυγε, πλήρης ημερών, λόγων και έργων, ο Κώστας Γανωτής. Ένας άνθρωπος μεγάλης παιδείας. Μπορώ να πω κι εγώ, ότι γνώρισα έναν άγιο στη ζωή μου.

Κάποιοι άνθρωποι, πράγματι, δεν πεθαίνουν - φεύγουν, αλλά ζουν.

Γεια σου δάσκαλε!

Η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ότι το μυστικό της ανθρώπινης ευτυχίας είναι να γίνουμε Χριστός Σταυρωμένος και Αναστημένος!

Την ίδια ώρα που πονάει ο Χριστιανός, έχοντας μέσα στο νου του την αγάπη του Χριστού βεβαιωμένη, νιώθει συγχρόνως τη χαρά της Ανάστασης, νιώθει ότι ο πόνος του θα τελειώσει.

" Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν..." 

Γι'αυτό η Εκκλησία μας έδωσε δυο σημασίες

στη λέξη   π α ρ ά κ λ η σ ι ς .

Η μία σημασία είναι η δέηση, πχ. κάνω δέηση στην Παναγία, αλλά και η παράκληση με τη σημασία της   π α ρ η γ ο ρ ι ά ς,

γιατί από την ώρα που παρακαλείς την Παναγία, που παρακαλείς τον Σταυρωμένο Χριστό, ήδη η παρηγοριά σου έρχεται..."

Σήμερα χαίρεται ο Σταύρος μας από τον ουρανό,

χαιρόμαστε κι εμείς με την παρηγοριά της Ανάστασης...

Κώστας Γανωτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου