Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

«Ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δυστυχῶς εἶναι κοντά καί θά εἶναι τρομακτικός....» Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης

 

Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης

Ἐρ. (Κάποιοι ὁμιλητές) : Γέροντα, ὁ π. Παΐσιος ἀναφέρει σέ κάποιο βιβλίο του ὅτι κάτι ἄλλο θά μεσολαβήσει κακό καί δέν θά πάρουμε τίς ταυτότητες, δέν θά προλάβουμε νά τίς δώσουνε. Εἶναι ἀλήθεια αὐτό;

Ἀπ. (Γέροντας Ἀμβρόσιος): Ὄχι. Ποιός τό λέει αὐτό;

Ἐρ: Σέ κάποιο βιβλίο του τό ἀναφέρει. Ἀλλά ἐγώ δέν τό ἔχω διαβάσει, μοῦ τό ἔχουνε πεῖ.

Ἀπ. : Νά εὔχεσθε νά μήν πληρωθεῖ ἐκεῖνο.. πού θά γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θά ξεκινήσει, λέει, ἀπό ἕνα μικρό κρατίδιο, καί δέν ξέρεις ποιό εἶναι αὐτό.

Ἐρ. : Ἀπό τήν Αὐστρία..

Ἀπ. : Καί τότε; Ἡ γῆς θά κατακαεῖ! Θά ρίξουν 500.000 ἀτομικές βόμβες καί θά κατακαεῖ ἡ γῆς ὅλη! Καί τά βράχια θά καοῦν, ὄχι τά δένδρα… Δέν θά ὑπάρχει ἕνα βλασταράκι νά τό βάλεις, νά τό γλείφεις, νά κάνει κάποια δροσιά.. θά καίγεσαι. Ἀκοῦς τί ἔχει νά γίνει; Ἀλλά δέν τά ξέρει ὁ κόσμος αὐτά τά πράγματα. Τά κρύβουν καί δέν τά φανερώνουν στόν κόσμο. Ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος…..

Ἐρ : Εἶναι κοντά;

Ἀπ. : Πού εἶναι κοντά, δυστυχῶς! Καί θά κάψουν τήν γῆ αὐτήν, οἱ λεβέντες πού ἔχουν αὐτό τό κράτος, τά 15 κράτη. Ἔχουν ἀποθῆκες γεμάτες ἀτομικές βόμβες. Δέν εἶδες τί γίνεται στή Σερβία;

Ἐρ : Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος.. δέν ὑπάρχει.. δέν ἔχουν Θεό μέσα τους!

Ἀπ. : Δέν βλέπεις τί ἔγινε στήν Σερβία; Δέν παίρνεις ἕνα μάθημα; Θά ’ρχεται καί θά ἀπολάει τήν μπόμπα ἀπό πάνω στήν Ἑλλάδα.. καί δέν θέλουμε ἐμεῖς.. μία μπόμπα ἅμα ρίξει μέσα στήν Ἀθήνα, μᾶς ἔκαψε ὅλους. Αὐτό θά γίνει σ’ ὅλα τά κράτη. Δέν θά εἶναι μονάχα στήν Ἑλλάδα δηλαδή.

Ἐρ : Καί ποιοί θά ζήσουνε μετά;

Ἀπ. : Πάλι θά μείνουνε! Ἀπ΄ τά 5 δισεκατομμύρια πού εἶναι οἱ ἄνθρωποι, 1 δισεκατομμύριο θά μείνει, κατ’ οἰκονομία Θεοῦ. Καί πάλι αὐτοί θά ὀργανωθοῦν (τό 1 δισεκατομμύριο), θά ξεκινήσουν ἀπ’ τήν ἀρχή.

Ἐρ : Γι’ αὐτό λέει ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, θά τρῶνε -λέει- τότε μέ χρυσά κουτάλια! Θά εἶναι τόσο λίγοι, πού θά κάνεις χιλιόμετρο νά βλέπεις ἄνθρωπο!

Ἀπ. : Ἀκριβῶς! Τότε…

Ἐρ : Τότε, ναί.

Ἀπ. : Αὐτό θά γίνει. Καί τί θά κάνεις; Θά βλέπεις, λέει, τό χρυσό πεταμένο στίς στράτες καί δέν θά γυρίζεις νά τό δεῖς. Τί νά τό κάνεις τό χρυσό; Ἐδῶ μάσα.. δέν θά ἔχεις νά φᾶς, τό χρυσό θά κοιτάξεις;

Ἐρ : Μάλιστα..

Ἀπ. : Ὅπου νά γυρίσεις, τό χρυσό θά πέσει, θά τό σπείρουν στούς δρόμους.. πού ἔχουν τά ταμεῖα γεμάτα καί ὁ κόσμος λέει τίς λίρες… τί νά τίς κάνει; Νά τίς φάει; Φάε λίρες! Κατάλαβες;

Καί ἔτσι περιμένει, γιατί εἶναι καί γραμμένο μέσα στό Εὐαγγέλιο. Ἐκεῖ μέσα ὁ Θεῖος Παῦλος.. θά ἔρθει ἕνας καιρός.. καί εἶναι αὐτός ὁ καιρός πού διερχόμεθα ἐμεῖς, μετά ἀπό 2000 χρόνια μιλάει, καί θά ἔρθει ἕνας καιρός καί ὁ ἄνθρωπος θά ἀποστατήσει ἀπό τήν πίστη καί ἀπό τόν Θεό καί θά στραφεῖ στήν παλαιά δοξασία, εἰς τούς θεούς τοῦ ψεύδους! Θά ἐπαναφέρουν πίσω τό Δωδεκάθεο. Καί ἄρχισε νά εἶναι.. τό ἔχεις ἀκούσει αὐτό, ὅτι τό ’χουν ξεκινήσει. Ἕνας ὀργανισμός φτιάχνουν καί πᾶνε στόν Ὄλυμπο καί ἑτοιμάζουν τό Δωδεκάθεο.

Ἀλλά, θά ἀποστατήσει ὁ ἄνθρωπος. Γιατί δέν θά βρίσκεις ἄνθρωπο νά σοῦ πεῖ μιά καλημέρα καί νά εἶναι εἰλικρινής. Δέν θά βρίσκεις κανέναν ἄνθρωπο τέτοιο. Ὅλοι θά εἶναι ὑποδουλωμένοι μέσα στήν δολιότητα καί στήν κακία.. ὁ ἄνθρωπος.

Ἐρ : Καί στήν ἀδικία.

Ἀπ. : Ἔχασε τόν στόχο τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἄνθρωπος! Δέν τό βλέπεις ἐσύ; Εἶσαι μέσα στήν πηγή καί δέν τά βλέπεις αὐτά;

Ἐρ : Πῶς δέν τά βλέπω;.. Πῶς δέν τά βλέπω; Ὁ ἕνας πάει νά φάει τόν ἄλλον.

Ἀπ. : Αὐτό εἶναι! Δέν ὑπολογίζει τίποτα, οὔτε ἀνθρωπιά οὔτε ἄνθρωπο, τίποτε.

Ἐρ : Ὅ,τι ἔλεγε ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, πού διάβασα ἕνα βιβλιαράκι του, ἔλεγε σάν τύπο προφητείας. Θά ’ρθει, λέει, καιρός πού ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά τρελαθοῦν! Δέν θά ὑπάρχει δίκαιο, δέν θά ὑπάρχει ἀγάπη, τίποτα δέν θά ὑπάρχει!

Ἀπ. : Νά, αὐτά εἶναι τώρα.

Ἐρ : Κι ἄν, λέει, ὑπάρχει ἕνας σωστός καί δίκαιος, θά λένε «νά, ἕνας τρελός!».

Ἀπ. : Ἀκριβῶς, ἀκριβῶς..

Ἐρ : Καί θά τό λένε, λέει, αὐτό, γιατί δέν θά τούς μοιάζει.

Ἀπ. : Δέν θά μοιάζουν, ναί, ἀκριβῶς.

Ἐρ : Τόν δίκαιο καί τόν σωστό θά τόν λένε τρελό!

Ἀπ. : Αὐτό εἶναι σωστότατο, γιατί θά στραφοῦμε, λέει ὁ Θεῖος Παῦλος, εἰς τήν παλαιά δοξασία, πού ἤτανε ἡ ἀθεΐα, καί θά χάσει ὁ ἄνθρωπος τήν ἀνθρωπιά του. Θά χάσει τήν ἀλήθεια, θά χάσει τήν εἰλικρίνεια, τήν πίστη του. Δέν θά ὑπάρχει πιστός ἄνθρωπος. Στούς χιλίους ἕναν νά βρίσκεις. Αὐτό πού εἴπαμε, θά λέει ἀλήθεια καί οἱ ἄλλοι θά τόν λένε τρελό!

Ἐρ : Ναί, ναί, ναί.. Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του.

Ἀπ. : Λοιπόν, καταλαβαίνετε ποῦ θά φτάσει.. Καί νά τό θυμᾶσαι: σέ δέκα χρόνια, αὐτά τά δέκα χρόνια πού.. θά πάθει τό μυαλό μας ἀπό αὐτά τά πράγματα πού θά ἀλλάξουν μέσα σ’ αὐτή τή δεκαετία. Ὄχι νά πᾶς παραπέρα. Ὅσο πᾶς, χειρότερα θά εἶναι. Ἀλλά σέ δέκα χρόνια, μέσα σ’ αὐτή τή δεκαετία τόσα θ’ ἀλλάξουνε……………..

Ἐρ : Θά προλάβω νά πάρω τήν σύνταξη ἤ θά γίνουνε τόσο γρήγορα;

Ἀπ. : Ἐγώ σοῦ λέω, νά μή λογαριάζεις σύνταξη.

Ἐρ : Γιά νά πάρω κάτι γιά νά φτιάξω στό χωράφι.

Ἀπ. : Νά μήν ὑπολογίζεις σύνταξη, γιατί τότε ὁ μισθός καί ἡ σύνταξη, γιά νά πᾶς νά τήν πάρεις, ἤ θά εἶσαι γραμμένος ἐδῶ ἤ θά ’χεις τήν κάρτα στήν τσέπη.

Ἐρ : Σωστά. Γιά τό ἐφάπαξ λέω, πού τό παίρνω μαζί. Νά πάω νά πάρω κάτι, γιά νά τά ἔχουν ἐδῶ, νά μείνουν..

Ἀπ. : Δέν νομίζω ὅτι θά προλάβεις νά τά πάρεις. Γιά νά τό πάρεις, πρέπει νά πάρεις τήν ταυτότητα. Ἡ ταυτότητα ἔχει βγεῖ. Δέν τό πῆραν εἴδηση ἀκόμα. Μέσα στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τά ἔχουν ἕτοιμα καί θά τό ἀνακοινώσουν ἐντός ὀλίγου.

Ἐρ : Ὁ Χριστόδουλος δέν θά μᾶς ἐνημερώσει τί νά κάνουμε;

Ἀπ. : Ἔ;

Ἐρ : Ὁ Χριστόδουλος, ὁ ἀριχεπίσκοπος, δέν θά ἐνημερώσει τόν λαό τί νά κάνει;

Ἀπ. : Θά ἐνημερώσει ὁπωσδήποτε. Δέν μπορεῖ ν’ ἀφήσει τόν λαό ἔτσι.

Ἐρ : Δέν θά ὑπάρχει, παππούλη, μετά σάλος; Θά γίνει ὁ χαμός στήν Ἑλλάδα! Γιατί δέν εἶναι μόνο… Εἶναι πολλοί οἱ πιστοί. Εἶναι πολλοί πού ἀντιδροῦν! Δηλαδή τί θά γίνει; Ἐμφύλιος πόλεμος θά γίνει;

Ἀπ. : Ἐμφύλιος πόλεμος. Ἐδῶ σέ θέλω. Ἐδῶ σέ θέλω.. Κάνουνε γιά..…. Νά μήν ἀναφέρεται αὐτό τό ὄνομα τοῦ διαβόλου μέσα στήν ταυτότητα. Καί ἀπ’ τήν Ἀρχιεπισκοπή ἄρχισαν καί συσκέπτονται καί μελετοῦν τό θέμα. Ἀλλά περιμένουν νά δοῦνε πῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ κατάστασις.

Ἐρ : Ναί, ναί…

Ἀπ. : Καί θέλουνε … προβλήματα στήν κυβέρνηση. Νά βγεῖ αύτή ἡ ταυτότητα, νά μήν ἔχει αὐτό τό ὄνομα, τό 666.

Ἐρ : Αὐτή, παππούλη, ἡ ταυτότητα πού θά βγεῖ τώρα, πού δέν θά ἔχει τό 666, δέν θά ἔχει αὐτόν τόν γραμμωτό κώδικα, αὐτή τήν λωρίδα τήν ἠλεκτρονική..

Ἀπ. : Ναί.

Ἐρ : Ἁπλῶς δέν θά γράφεται τό θρήσκευμα ἐπάνω. Εἶναι διαβολική αὐτή;

Ἀπ. : Σατανικότατη εἶναι, ὄχι… Ἐκεῖ μέσα εἶναι τό ὄνομα ὁλόκληρο τοῦ διαβόλου καί δέν φαίνεται. Πρέπει νά τό δεῖς μέ ἠλεκτρονικό ἐργαλεῖο.

Ἐρ : Ὄχι, δέν θά ἔχει αὐτή τήν ταινία τήν ἠλεκτρονική. Ὅπως εἶναι ἕνα χαρτί! Ἔτσι πᾶνε νά πλασάρουν τώρα τήν καινούρια ταυτότητα. Ἐάν εἶναι ἔτσι, ὑπάρχει τίποτα τό μεμπτό;

Ἀπ. : Μά δέν θά τό φτιάξουν αὐτό. Δέν τούς συμφέρει νά τό φτιάξουν αὐτό τό πράγμα. Τότε γιατί ἀγωνίζονται, νομίζεις; Γιά νά βγάλουν ἕνα χαρτί; Τί νά τό κάνουν τό χαρτί; Τό χαρτί θά τό πάρουν ὅλοι καί δέν ζαλίζεται κανένας. Ἀλλά θά εἶναι γραμμένο τό ὄνομα τοῦ διαβόλου μέσα στήν ταυτότητα, τά τρία ἑξάρια. Καί θά τά δεῖς δηλαδή αὐτά, πολύ γρήγορα. Στήν Ἀμερική ἔχει ξεκινήσει πρό πολλοῦ.

Ἐρ : Ἑκατομμύρια εἶναι σφραγισμένοι στό μέτωπο..

Ἀπ. : .. στό μέτωπο. Λοιπόν, θά σπουδάσει, λέει. Καί σπούδασες. Καί μ’ αὐτό τί ἔγινε πού σπούδασες, καί μέ τίς ἐπιστῆμες; Τί νά τήν κάνει τήν ἐπιστήμη; Ἐδῶ πρόκειται περί ζωή ἤ θάνατος. Ψυχικός θάνατος. Ἤ θά ζήσεις μέ τόν Θεό αἰωνίως ἤ θά ὑποδουλωθεῖς στόν διάβολο καί θά σέ ἔχει καί θά σέ τραβάει. Ξέρεις πού βρίσκεται ὁ σατανᾶς μέσα στήν λίμνη τοῦ πυρός καί μέσα στό σκοτάδι καί θέλει νά τραβήξει ὅλους ἐκεῖ μέσα τούς ἀνθρώπους! Γι’ αὐτό κάνει αὐτά τά πράγματα.

Πίσω ὅμως, ὅταν θά βγεῖ στήν ἐπιφάνεια αὐτός, πίσω ἔρχεται ἡ μεγάλη .... θά τόν σαρώσει ἅπαξ διά παντός. Θά τόν διαλύσει….. Ἀλλά αὐτός θά κάνει τήν ζημιά πρῶτα γιά τά τριάμισι χρόνια. Καί ἄλλα εἴκοσι πού θά γίνεται ἡ προετοιμασία. Καί τά τριάμισι χρόνια πού θά βασιλεύσει αὐτός στόν κόσμο …….. καί θά ἀνατρέψει τό σύμπαν. Δέν θά ἀφήσει τίποτα ὄρθιο. Αὐτά δέν τά ξέρει ὁ κόσμος. Λέει, τί εἶναι ἡ ταυτότητα;…

Ἐρ : Ὁ Θεός δέν μᾶς λυπᾶται, γέροντα; Δέν μᾶς λυπᾶται, νά τά ἀνατρέψει ὅλα αὐτά;

Ἀπ. : Ναί, ἀλλά δέν σέ βλέπω νά κάνεις προσευχούλα στόν Θεό.

Ἐρ : Κάνω!

Ἀπ. : Δέν νομίζω ὅτι κάνεις προσευχή. Κι ἄν κάνεις, τί κάνεις; Ὁ νοῦς γυρίζει κάτω.. δέν πάει στόν Κύριο. Λές ἐσύ ὅτι κάνεις κάποια προσευχή καί ὁ νοῦς εἶναι κάτω στό λιμάνι…

Ἐρ : Λοιπόν, τελειώσαμε… Εὐχαριστοῦμε πολύ… Μόνο νά σᾶς ρωτήσουμε, τί μᾶς συμβουλεύετε νά κάνουμε;

Ἀπ. : Τώρα δέν μπορῶ νά σοῦ πῶ. Δέν ἄκουσες τί λέω τόση ὥρα;

Ἐρ : Ὄχι, ἀπό δῶ καί πέρα. Δηλαδή….

Ἀπ. : Θά πᾶς ἐκεῖ….

Ἐρ : Στό χωράφι…

Ἀπ. : … νά σκάψεις τή γῆ, νά βάλεις..

Ἐρ : Καί δέκα κοτόπουλα…

Ἀπ. : Νά βάλεις πατάτες, νά βγάλεις καμιά πατάτα νά τρῶς, γιατί θά πεθάνουμε τῆς πείνας.

Ἐρ : Νά ἀγοράσουμε τρόφιμα ἀπό τώρα;

Ἀπ. : Τίποτα.. δέν ἰσχύουν. Αὐτά θά χαλάσουν. Δέν εἶναι τά τρόφιμα. Τά τρόφιμα σέ ἕξι μῆνες πρέπει νά τά πετάξεις. Δέν εἶναι ἐκεῖ τό πρόβλημα. Τό πρόβλημα θά πάει στόν κῆπο, νά βγάλεις ἕνα λάχανο, ἕνα ραδίκι, νά τό βάλεις μέ λίγο λαδάκι νά τό φᾶς, γιατί ἀλλιῶς θά πεθάνεις.

Δέν καταλαβαίνετε πῶς σᾶς μιλάω; Ἄν δέν μέ καταλαβαίνετε, θά τά βρεῖτε μπροστά σας αὐτά πού σᾶς λέω.


 

1 σχόλιο:

  1. ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ!
    OΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΠΑΛΙΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΑ ΑΜΕΣΩΣ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή