Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ των δυο αιχμαλώτων και του φιλοχρίστου ημών Στρατού !


Τή νύχτα τῆς 1ης Μαρτίου δύο στελέχη τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς συνελήφθησαν ἀπό τουρκικό στρατιωτικό ἀπόσπασμα, στό πλαίσιο μιᾶς συνηθισμένης περιπολίας στήν δασωμένη περιοχή τῶν Καστανιῶν Ἔβρου.

Οἱ Ἄγγελος Μητρετώδης καί Δημήτρης Κουκλατζῆς ὁδηγοῦνται στήν τουρκική "δικαιοσύνη" ἀντιμετωπίζοντας κατηγορίες, σύμφωνα μέ πληροφορίες, γιά «παραβίαση πρώτου βαθμοῦ ἀπαγορευμένης στρατιωτικῆς περιοχῆς». Τουρκικά μέσα ἀνέφεραν πώς ἡ ἀπόφαση γιά προφυλάκιση λήφθηκε ἐπίσης λόγω «ὑποψίας ὅτι θά ἀποδράσουν», «γιά ὑποψία παραποίησης στοιχείων», γιά «μή ἄδεια παραμονῆς τους στήν Τουρκία» καί γιά «πιθανότητα διαφυγῆς τους στό ἐξωτερικό" κλπ. Ἔντονοι εἶναι οἱ φόβοι πώς οἱ δυό Ἕλληνες στρατιωτικοί ἴσως χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τήν τουρκική πλευρά, ὡς μέσο πίεσης γιά πολιτικά ἤ ἄλλα ἀθέμιτα ἀνταλλάγματα.

Τό περιστατικό τῆς σύλληψης τῶν δύο στελεχῶν τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς ἀπό μέλη τουρκικῆς περιπόλου δέν πρέπει νά ἀποδοθεῖ μόνο σέ ἐνδεχόμενη ἀπώλεια προσανατολισμοῦ, λόγω τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν στήν περιοχή.

Λαμβάνοντας ὑπόψη, λοιπόν, τά στοιχεῖα πού ἔχουν περιέλθει μέχρι τώρα εἰς γνῶσιν τους, ἀναφορικά μέ τή σύλληψη τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, δηλώνουν ὅτι ἡ εἰκόνα πού ἔχουν σχηματίσει παραπέμπει σέ ἐνέδρα πού εἶχαν στήσει τά μέλη τῆς τουρκικῆς περιπόλου, ἐνδεχομένως καί ἐντός τοῦ ἑλληνικοῦ ἑδάφους, προκειμένου νά συλλάβουν στελέχη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Ἑπομένως, μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά προσχεδιασμένη, προμελετημένη στρατιωτική ἐπιχείρηση ἀπό τουρκικῆς πλευρᾶς, πού ἀποσκοποῦσε στή σύλληψη Ἑλλήνων στρατιωτικῶν. Σ΄αὐτήν τήν περίπτωση οἱ στρατιωτικοί μας δέν εἶναι ποινικοί κρατούμενοι, ἀλλά αἰχμάλωτοι ! Παράλληλα εἶναι τεράστιες καί οἱ εὐθύνες τῆς πολιτικῆς μας ἡγεσίας γιά τό χειρισμό τοῦ ζητήματος.

Γνωρίζοντας τίς καταστάσεις πού ἐπικρατοῦν στήν Τουρκία εὐχόμαστε νά ἔρθουν γρήγορα πίσω οἱ ἀξιωματικοί μας σῶοι καί ἀβλαβεῖς, ταυτόχρονα δέ σέ ὅλους τούς Ἱ. Ναούς μας νά κάνουμε μία θερμή προσευχή στόν Παντοδύναμο Κύριο καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό μας, ἰδίως κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας: "Ὑπέρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν".

Μέσα στό πλῆθος τῶν λατρευτικῶν εὐκαιριῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ὅλοι ξεκινοῦμε μία ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ γιά τήν Πατρίδα μας καί τό Ἔθνος μας νά ὁδηγηθοῦμε σέ μετάνοια καί σέ ὁδό θεογνωσίας, ὥστε τό θεῖο ἔλεος νά μᾶς γεμίσει θάρρος καί νά μᾶς προστατεύσει σέ ἐπερχόμενους κινδύνους:  

«Σέ παρακαλοῦμεν ὑπέρ τῶν ἐν θλίψεσι καί ἀνάγκαις καί ἀσθενείαις καί τῶν ἐν δουλείᾳ καί τυραννίᾳ εὑρισκομένων, ἵνα ἐλευθερώσῃς καί σώσῃς αὐτούς.»

πηγη: https://www.tideon.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...