Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Ἤνοιξεν ἐκ νέου ζήτημα χωρισμοῦ Ἐκκλησίας – Πολιτείας

Τὸ θέμα ἔθεσεν εἰς συνέδριον προεκλογικῶς ἡ «Νέα Ἀριστερά», ἡ ὁποία ἔπειτα καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἐβυθίσθη ἐκλογικῶς, πρὸς γνῶσιν καὶ συμμόρφωσιν τῶν ὑπολοίπων κομματικῶν ἀντι-εκκλησιαστικῶν δυνάμεων.

Τὸ ἐνδιαφέρον εἰς τὸ συνέδριον αὐτό, τὸ ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ Παντεῖον Πανεπιστήμιον τὴν 30ὴν Μαΐου, εἶναι ἀφ’ ἑνὸς αἱ τοποθετήσεις τοῦ νομικοῦ συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος παρεδέχθη ὅτι τὸ Κράτος ἐκμεταλλεύεται τὴν Ἐκκλησίαν, ἀφ’ ἑτέρου τῶν κ. Ν. Ἀλιβιζάτου καὶ Ν. Φίλη, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶχεν ἀνοικτὴν ἀντιπαράθεσιν (διὰ τὸν πρῶτον ἀπήντησε μὲ βιβλίον, ἐνῷ ὁ δεύτερος ἀπώλεσε τὸν ὑπουργικὸν θῶ­κον).  Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «naftemporiki.gr» τῆς 31ης Μαΐου 2024:

  «Στὴν ἐκδήλωση παρενέβη μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ Θεόδωρος Παπαγεωργίου, εἰδικὸς Νομικὸς Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου. Ὁ κ. Παπαγεωργίου διαβεβαίωσε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀξιώνει τὸν συγκαθορισμὸ τῆς ἄσκησης τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκούγεται ὁ λόγος της, γιατί ἐκπροσωπεῖ, ὅπως εἶπε, ἕνα κομμάτι τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν. «Μὲ λίγα λόγια ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας τὰ τελευταῖα 15 χρόνια λέει “εἴμαστε μία ΜΚΟ”. Εἶναι προκλητικὸ αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω. Τὸ ξέρω ἀλλὰ οὐσιαστικὰ αὐτὸ λέει…» συμπλήρωσε. Παράλληλα ἀνέφερε ὅτι κάποιες σημερινὲς διατάξεις ποὺ εἶναι «ἀπολιθώματα» δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ὑποτέλειας τοῦ Κράτους στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ «ἐργαλειακῆς χρήσης τῆς πίστης ἀπὸ τὸ Κράτος». Ἰσχυρίστηκε ἀκόμη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει φορολογικὰ προνόμια, ἐνῷ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία στὴν ἀναθεώρηση τοῦ 2019 τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀναθεώρησης τῶν σχέσεων μὲ τὸ κράτος ἀλλὰ μέσῳ «δυναμικῆς ἑρμηνείας» τῶν ὑφιστάμενων διατάξεων».

Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «news247.gr» τῆς 31ης Μαΐου 2024:

«Στὴν ἐκδήλωση τοποθετήθηκε καὶ ὁ Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Νομικὸς Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου. Ἐπισημαίνοντας μεταξὺ ἄλλων πὼς «ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς κουβέντας γιὰ τὸν χωρισμὸ δὲν εἶναι ἀντικείμενο πολιτικῆς πρωτοβουλίας». Σημειώνοντας πὼς «δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ ὅτι θὰ ψηφιστοῦν διατάξεις ποὺ θὰ λένε ὅτι μία κατηγορία πολιτῶν ποὺ εἶναι ἔνστολοι καὶ φορᾶνε ράσο καὶ δὲν θὰ ἔχουν πολιτικὸ λόγο», ἀφοῦ «αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴν λαϊκὴ βάση. Δὲν εἶναι ἕνα θέμα ποὺ θὰ ἐπιβληθεῖ ἄνωθεν». Εἶπε, ἐπίσης, ἀναφερόμενος στὰ οἰκονομικὰ ζητήματα τῶν σχέσεων μὲ τὸ κράτος πὼς  «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος φορολογεῖται ἀκριβῶς ὅπως ἕνας ἰδιώτης», ἀφοῦ «δὲν ὑπάρχουν φοροαπαλλαγὲς εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Τὴν ἐκτίμηση πὼς «ἀπὸ τὰ μέσα τῆς 1Οετιας τοῦ ΄80 ἔχουν γίνει τεράστια βήματα» ἐκτίμησε ὁ γνωστὸς συνταγματολόγος Νίκος Ἀλιβιζάτος,  σημειώνοντας ὅμως πὼς αὐτὸ συνέβη «χάρη στὴν δράση τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι τῆς Ἀριστερᾶς» ἀλλὰ καὶ «χάρη στὶς ἀποφάσεις Εὐρωπαϊκῶν δικαστηρίων». Ὁ Νίκος Ἀλιβιζάτος σημείωσε πὼς «ἐπιβεβαιώνεται ἡ στρατηγική τοῦ βῆμα-βῆμα» καὶ ὄχι τῆς γενικευμένης συζήτησης γιὰ χωρισμὸ Κράτους – Ἐκκλησίας, ἐπισημαίνοντας πὼς «μένουν πολλὲς ἐκκρεμότητες, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν». Ἐπισήμανε, πὼς «τὸ μεῖζον πρόβλημα πλέον δὲν εἶναι θέμα δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου», ἀλλὰ ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν πολιτικὴ ζωή.

Στὴν δική του παρέμβαση ὁ πρώην ὑπουργὸς Παιδείας καὶ ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς Νίκος Φίλης ἐπισήμανε πὼς «ἐπιδιώξαμε νὰ γίνει αὐτὸς ὁ διάλογος ἀκόμη καὶ μία ἑβδομάδα πρὶν τὶς ἐκλογές. Δὲν τὸν φοβόμαστε». Ἀναφέρθηκε συνολικὰ στὶς παρεμβάσεις τῆς Ἐκκλησίας σὲ πολιτικὰ ζητήματα (νομοθεσία ἐμβολιασμῶν, Συμφωνία Πρε­σπῶν, ἰσότητα στὸ γάμο, μεταρρύθμιση θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα), σημειώνοντας πὼς πηγάζουν ἀπὸ τὴν «ἀντίληψη ὅτι ἡ ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τὸν θεματοφύλακα τοῦ ἔθνους», ἐπισημαίνοντας ὅμως πὼς αὐτὴ εἶναι «μία ἀρχὴ ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν οἰκουμενικότητα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας».

Ὁ Νίκος Φίλης σημείωσε πὼς σήμερα «ἡ Ἐκκλησία παρεμβαίνει στὴν Παιδεία καὶ εἶναι ἕνας ἰσχυρὸς μοχλὸς διαμόρφωσης τῶν συνειδήσεων τῶν νέων παιδιῶν». Ἐπισήμανε, ἐπίσης, πὼς «λαμβάνει πάνω ἀπὸ 200 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως ἀπὸ τὸν προϋπολογισμό, ἐνῷ ἀξιοποιεῖ τὸν πακτωλὸ τῶν ΕΣΠΑ» καὶ διαθέτει 10.000 ἔμμισθους, ἐνῷ οἱ ἀνάγκες τῶν νοσοκομείων φθάνουν τὶς 12.000. Καταλήγοντας, ἐπισήμανε ὅτι ἐνόψει τῆς συνταγματικῆς ἀναθεώρησης «χρειάζεται μία πρωτοβουλία εὐρείας συνεννόησης μὲ σεβασμὸ στὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία», μιλώντας γιὰ “ἄτολμη συνταγματικὴ ἀναθεώρηση, ποὺ ἐπιχειρήσαμε ὡς ΣΥΡΙΖΑ”».

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

aktines.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου