Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Τὸ προωθούμενον κοινὸν Πασχάλιον

Τὸ προωθούμενον κοινὸν Πασχάλιον

Γράφει ὁ κ. Διονύσιος Πολυμενόπουλος

  Σήμερα διάβασα στὴν ἐφημερίδα σας τὸ κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφεὶμ γιὰ τὸ παραπάνω θέμα. Θέτει τὸ ὅλο ζήτημα καὶ τὸ ἀναλύει ἄριστα, ἀλλὰ ἀναρωτιέμαι κείμενα σὰν τὸ ἀνωτέρω θὰ δυνηθοῦν ἆραγε νὰ ἀνακόψουν τὴν προτεινόμενη δυσμενῆ ἐξέλιξη; Ἡ μέχρι τώρα ἐμπειρία μας ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ δὲν μᾶς δίδει πολλὲς ἐλπίδες. 

Γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἄρσεως τῶν Ἀναθεμάτων τὸ 1965 μεταξὺ Ρώμης καὶ Φαναρίου ἢ μᾶλλον τυπικὰ σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα ὑπογραφέντα κείμενα τῆς ἄρσεως τῆς ἀκοινωνησίας μεταξύ των, ὁ μακαριστὸς Ἀθανάσιος Σακαρέλλος ἐξέδωσε βιβλίο μὲ τίτλο ” Ἔγινε ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν “. Τὸ ἀκριβέστερο θὰ ἦταν νὰ ποῦμε ὅτι τὸ 1965 ξεκίνησε ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ συνεχῶς βῆμα βῆμα προχωρᾶ πρὸς τὴν ὁλοκλήρωσή της μὲ πολλοὺς τρόπους, πράξεις, κείμενα, θεολογικὲς ἀναλύσεις, στοχευμένους διεκκλησιαστικοὺς θεολογικοὺς διαλόγους καὶ τώρα μὲ ἕνα ἀκόμη σοβαρὸ μελλοντικὸ βῆμα τὴν καθιέρωση κοινοῦ διαχριστιανικοῦ Πασχαλίου Ὀρθοδόξων καὶ Ἑτεροδόξων κατὰ παράβαση τοῦ Ὅρου Πίστεως γιὰ τὸ θέμα τοῦ Πασχαλίου τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

  Εἴτε τὸ κοινὸ Πασχάλιο συμφωνηθεῖ νὰ ἑορτάζεται σταθερὰ κατ’ ἔτος τὴν δεύτερη Κυριακὴ τοῦ Ἀπριλίου, ὅπως ἐλέγετο παλαιότερα, εἴτε τὴν τελευταία Κυριακὴ τοῦ Ἀπριλίου, ὅπως φημολογεῖται ἐσχάτως, ἐκτὸς τῆς κατάργησης τοῦ σχετικοῦ ὅρου Πίστεως τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἔχουμε ἔτη, ὅπου παραβιάζεται ἡ πρόβλεψη τὸ Χριστιανικὸ Πάσχα νὰ ἑορτάζεται μετὰ τὸ Πάσχα τῶν Ἑβραίων ἀκόμη καὶ ἂν λάβουμε ὑπόψη μας τὶς σύγχρονες ἡμερομηνίες ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα τῶν Ἑβραίων. Τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι πιθανὸν μερικὲς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ μὴ ἀκολουθήσουν ἄμεσα τὴν μεταβολὴ αὐτὴ καὶ ἄλλες νὰ τὴν ἀκολουθήσουν, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου- ἑορτολογίου, δὲν ἀναιρεῖ τὸ νέο αὐτὸ βῆμα πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς παρανόμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἕνωσης, καθὼς κατὰ τὴν συνήθη πλέον τακτικὴ οἱ μὲν ἀνέχονται Ἐκκλησιαστικὰ τοὺς δὲ χάριν οἰκονομίας. Ὅσοι προβληματίζονται ἀπὸ αὐτὴ τὴν πορεία ποὺ ἀνθρωπίνως ὁδηγεῖ στὴν πνευματικὴ ἄβυσσο παράλληλα μὲ τὰ ἀντιρρητικὰ κείμενα ποὺ καὶ αὐτὰ εἶναι ἀναγκαῖα ἴσως πρέπει πλέον νὰ προβληματίζονται καὶ διὰ τὸ τί διὰ ταῦ­τα δέον πρακτικῶς γενέσθαι.

Χριστὸς Ἀνέστη

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

https://aktines.blogspot.com

……………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου