Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Πρόσεχε

 

Κάθε άνθρωπος είναι ο αιώνιος αδελφός σου, ο αιώνιος συνάδελφος σου. 

Πρόσεχε λοιπόν πώς του συμπεριφέρεσαι! 

Πρόσεχε τί σκέφτεσαι περί αυτού! 

Πρόσεχε τί επιθυμείς γι' αυτόν! 

Επειδή στην αιωνιό­τητα μέλλεις να ζήσεις μαζί με εκείνον. 

Γι' αυτό, ας είναι όλα μέσα μας αθάνατα και αιώνια: ή αγάπη μας προς τον άνθρωπο, το αγαθό μας, ή αλήθεια μας, ή δι­καιοσύνη μας. 

Για να μην ντρεπόμαστε στον άλλο κό­σμο μήτε για την αγάπη μας μήτε για το καλό μας μή­τε για την αλήθεια μας μήτε και για την δικαιοσύνη μας ενώπιον του Κυρίου.

Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου