Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Ὁ περιπλανώμενος μοναχὸς ἦρθε στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ προσευχηθεῖ...

Καταπληκτικό! Κάτι μας θυμίζει... Ευχαριστούμε πολύ για το κείμενο.

Ὁ περιπλανώμενος μοναχὸς ἦρθε στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. Φαίνεται - ἀντὶ τοῦ ἱερέα κήρυττε ἕνας δαίμονας, ντυμένος μὲ τὰ ροῦχα τοῦ ἱερέα.

Ὁ μοναχὸς σηκώθηκε ὄρθιος καὶ ἄρχισε νὰ παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ὁμιλία τοῦ δαίμονα γιὰ νὰ τὸν πιάσει στὴ λέξη, ὅπου θὰ ἔλεγε ἕνα ψέμα. Ἀλλὰ ὁ δαίμονας μίλησε ἀκριβῶς ὅπως στὸ Ἱερὸ Βιβλίο, χωρὶς νὰ ἀλλάξει τίποτα. Καὶ ἔτσι ἦταν μέχρι τὸ τέλος τοῦ κηρύγματος. Τὸ κήρυγμα τελείωσε. Οἱ ἄνθρωποι διασκορπίστηκαν. Τότε ὁ μοναχὸς πλησίασε τὸν δαίμονα καὶ εἶπε:

"Σᾶς ἀναγνώρισα: εἶστε δαίμονας!"

"Αὐτὸ εἶναι σωστό", ἀπάντησε.

"Ἤθελα νὰ σᾶς πιάσω τὴ λέξη, ἀλλὰ τὸ εἴπατε σωστά!" Εἶπε ὁ μοναχός.

"Προσπάθησα", ἀπάντησε ὁ κολακευμένος δαίμονας.

"Ποιὸ εἶναι τὸ μυστικό σου;" Ὁ ἐκπληκτικὸς μοναχὸς ρώτησε.

- Μίλησα χωρὶς ἀγάπη στὴν καρδιά μου καὶ ξέρω ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ εἶπα. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ μένα ἤδη - ἐξήγησε ὁ ἀκάθαρτος.

ΠΟΛΛΑ ΚΥΡΗΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΤΣΙ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου