Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Περί μετώπου ο λόγος

Η Apple εξετάζει τεχνολογία ψηφιακής ταυτότητας για κινητά και φορητή τεχνολογία επαλήθευσης.

Η Apple κατέθεσε δύο νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που δείχνουν ότι θέλει να ασχοληθεί με την ψηφιακή ταυτότητα στις κινητές συσκευές, καθώς και με φορητές συσκευές που διαθέτουν βιομετρικούς αισθητήρες και ανιχνευτές κίνησης για την άμεση επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη.

Η αίτηση της πατέντας φαίνεται να αφορά ψηφιακή ταυτότητα, ηλεκτρονικό διαβατήριο και δίπλωμα οδήγησης για iPhones/συσκευές κινητών τηλεφώνων. 

Σύμφωνα με την αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η Apple φαίνεται να διερευνά την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη μέσω κινητού τηλεφώνου για την ψηφιακή ταυτότητα, το κινητό δίπλωμα οδήγησης (mDL) και τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την υλοποίηση μιας τέτοιας λύσης στα iPhone της Apple, επιτρέποντας στην κινητή συσκευή να πιστοποιεί τους κατόχους της σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για την επαλήθευση της ηλικίας τους ή σε ταξίδια.

Η αίτηση εξηγεί: «Διάφορες κυβερνήσεις εκδίδουν πλέον διάφορες μορφές ταυτοποίησης που είναι ικανές να αποθηκεύουν πληροφορίες ταυτοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση ενός χρήστη. Για παράδειγμα, τα σύγχρονα διαβατήρια (που ονομάζονται ηλεκτρονικά διαβατήρια) μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό τσιπ που αποθηκεύει το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και άλλες μορφές πληροφοριών του κατόχου του διαβατηρίου. Όταν ένα άτομο διέρχεται από το τελωνείο,  μπορεί να παρουσιάσει το διαβατήριο του σε έναν τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος τοποθετεί το διαβατήριο σε έναν σαρωτή για να εξάγει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο διαβατήριο. Μόλις επαληθεύσει ότι τα στοιχεία που είναι τυπωμένα στο διαβατήριο συμφωνούν με τις αποθηκευμένες πληροφορίες, ο υπάλληλος μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του κατόχου και να του επιτρέψει να διέλθει.»

Το εν λόγω σύστημα θα περιλαμβάνει ένα ασφαλές στοιχείο, μια διεπαφή NFC, έναν βιοαισθητήρα, ένα σύστημα επαλήθευσης, ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας και μια ετικέτα RFID για το έγγραφο ταυτότητας.

Μια επέκταση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δείχνει ότι η Apple διερευνά ένα σύστημα για την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη με τη βοήθεια μιας συσκευής. Ο χρήστης θα μπορεί να φορά την συσκευή στο κεφάλι του σαν περιμετώπιο, και θα μπορεί να επαληθεύει την ταυτότητα του άμεσα μόλις πλησιάζει μια άλλη συσκευή που απαιτεί επαλήθευση της ταυτότητας του,  όπως ένα Apple Watch, ένα iPhone ή ένα iMac .

[...]

Η συσκευή που φορά ο χρήστης είναι χρήσιμη για να μπορεί να ανιχνεύει την πρόθεση του να χρησιμοποιήσει μια κοντινή συσκευή που απαιτεί ταυτοποίηση για να έχει πρόσβαση σε λειτουργίες με περιορισμένη πρόσβαση- και αν ανιχνεύσει την έλλειψη πρόθεσης του χρήστη να χρησιμοποιήσει την κοντινή συσκευή, εκπέμπει σήμα κλειδώματος και έτσι δεν υπάρχει τρόπος για πρόσβαση σε αυτή. 

Τα σχέδια της πατέντας περιγράφουν λεπτομερώς μια διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας τριών βημάτων που συμπεριλαμβάνει την ανίχνευση της πλησιέστερης συσκευής, τον προσδιορισμό της πρόθεσης του χρήστη, και την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη μέσω της φορητής συσκευής.

Η συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους βιομετρικούς αισθητήρες που θα χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη. 

Η συσκευή θα υπολογίζει την πρόθεση του χρήστη μέσω της παρακολούθησης των κινήσεων / χειρονομιών του. 

https://www.biometricupdate.com/202104/apple-exploring-mobile-digital-id-and-wearable-authentication-tech

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου