Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Η μάχη του Αρνίου με τα θηρία της Αποκάλυψης


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ούτοι μετά του άρνίου πολεμήσουσι, και το άρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων
(Αποκάλ. 17,14)

Ποιός λέει αυτά τα εξαίσια λόγια; Ό Ιωάννης ό Θεολόγος, ό οποίος είδε τον Θεό. 

Ποιο είναι το άρνίον; ό Κύριος! Ποιος είναι ό Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων; Χριστός ό Κύριος! Με ποιόν θά πολεμήσει και ποιόν θά νικήσει κατά κράτος; Το Άρνίον θά πολεμήσει και θά νικήσει το θηρίο πού έχει επτά κεφάλια και όλους εκείνους πού έλαβαν εξουσία, τιμές και πλούτη από το μιαρό θηρίο.

Το Άρνίον εν μέσω των θηρίων! Ό άγιος Ιωάννης είδε επίσης το Άρνίον ως τον Νικητή επί όλων των θηρίων. Ό Χριστός ανάμεσα στους δαίμονες! Κάποιος θά έλεγε: «Θά Τον κατασπαράξουν!». Απεναντίας, οι δαίμονες Τον εκλιπαρούν έντρομοι να τούς λυπηθεί, φεύγουν μακριά Του και δεν επιστρέφουν. Ό Χριστός εν μέσω των βασανιστών Του! Κάποιος θά έλεγε: «Θά Τον καταστρέψουν γιά πάντα!». Απεναντίας, Εκείνος ανασταίνεται και νικά διά παντός, ενώ αυτοί φεύγουν έντρομοι από κοντά Του και χάνονται. Ή Εκκλησία εν μέσω των απίστων! Κάποιος θά έλεγε: «Θά την κατακλύσουν σαν ένα κύμα πού σκεπάζει μονομιάς ένα μικρό νησί». Τουναντίον, τα ειδωλολατρικά βασίλεια του κόσμου βούλιαξαν και διαλύθηκαν, ενώ ή Εκκλησία υπάρχει ακόμα και αναπτύσσεται, ακμαία και αειθαλής! 

Ή χριστιανική Πίστη εν μέσω διαλογιζομένων φιλοσόφων και ληρωδών θεωρητικών! Κάποιος θά έλεγε: «Θά την ξεγελάσουν και θά την ξεριζώσουν μέσα από τον κόσμο». Απεναντίας, αυτοί παρασύρονται μεταξύ τους με ψεύδη και διωγμούς, ένώ ή χριστιανική Πίστη σώζει ανθρώπους. Το μυστήριο της ευσεβείας, εν μέσω των βλάσφημων και των αποστατών! Κάποιος θά έλεγε: «Θά την σπιλώσουν!». Απεναντίας, αυτοί οι ίδιοι σπιλώνονται με τη δυσωδία τους, ενώ η ευσέβεια διαφυλάσσει την άμεμπτη καθαρότητά της. Ή χριστιανική ταπείνωση και τα δάκρυα της μετάνοιας περικυκλωμένα από τυράννους και αρπαγές! Κάποιος θά έλεγε: «Θά πεθάνουν από την πείνα!». Απεναντίας, οι χριστιανοί ζουν με πλησμονή, ένώ οι τύραννοι και οι αρπαγές υποφέρουν από την πείνα. Το Άρνίον εν μέσω των θηρίων! Μολαταύτα, το Άρνίον είναι ό Νικητής!
Ω αγαθέ και πραότατε Κύριε, ό Αμνός του Θεού, πότισέ μας με την ταπείνωση και αγαθοσύνη Σου, ώστε κι εμείς να γίνουμε συμμέτοχοι στη δική Σου νίκη!

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων! Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr

http://yiorgosthalassis.blogspot.com , https://ellasnafs.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...