Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

ΛΟΓΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΙ: Κυρία Θεοτόκε βασίλισσα καί τιμή καί δόξα των Χριστιανών, υψηλοτέρα των ουρανών, και καθαρωτέρα τού ηλίου

https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Κυρία Θεοτόκε βασίλισσα καί τιμή καί δόξα των Χριστιανών, υψηλοτέρα των ουρανών, και καθαρωτέρα τού ηλίου, Παρθένε πανύμνητε καί ακήρατε, ελπίς τών αμαρτωλών καί λιμήν γαληνέ τών χειμαζομένων υπό τών αμαρτιών, βλέψον είς τόν λαόν σου, ίδε είς κληρονομίαν σου πρόβατα είμεσθεν άκακα καί πεπλανημένα λοιπόν φύλαξον μας, λύτρωσαί μας από από τού νοητού λύκου, από τού διαβόλου τάς χείρας διότι εσένα έχομεν τάς ελπίδας μας αμαρτωλοί είμεσθεν, 


καί τρέχομεν είς τήν βοήθειαν σου μή μας αποδιώξης, μή μας οργισθής βλέπεις Παρθένε τούς πειρασμούς, βλέπεις τα κακά όπου μας επανέβηκαν, διά τούτο ενθυμήσου τήν σθγγένειαν όπου έχομεν ότι όλοι μας από ένα γένος είμεσθεν, καί ημείς καί εσύ Θεοτόκε, καί μεσίτευσαι, και παρακάλεσαι τόν Υιόν σου όπου τον ενσωμάτωσες, όπου τόν εβάστασες, όπου τόν εθήλασες, διά να μας σπλαχνισθή, να μας φιλανθρωπεύθή, εδώ μέν νά περάσωμεν ζωήν αβλαβήν καί ακινδύνευτον εκεί δέ νά μας αξιώση τής αιωνίας του βασιλείας. 'Ης γένοιτο πάντας τάς ημάς επιτυχείν τή σή μεσιτεία, έν Χριστώ τώ Θεό ημών, ώ πρέπει δόξα καί τιμή καί μεγαλοπρέπεια είς τούς αιώνας τών αιώνων.

Αμήν

Από το βιβλίο:

ΛΟΓΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΙ
ΣΤ' ΕΚΔΟΣΙΣ
ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ - 2012

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...