Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Περί του κόσμουΠερί του κόσμου

Ερώτησις 1

α)Τί είναι αυτός ο κόσμος;

Απόκρισις

Είναι ένα στάδιον πνευματικού αγώνος.

β)Τί είναι ο παρών καιρός;

Απόκρισις

Είναι καιρός πνευματικής πάλης.

Ερώτησις 2

α)Τί είναι ο κόσμος;

Απόκρισις 

Ο Κόσμος είναι σκότος,πλάνος καί απατεών.
Ο Κόσμος είναι μία πόρνη, η οποία προσπαθεί να μας τραβήξη κοντά της και να μας ξεγυμνώση από κάθε αρετή, πετώντας μας έξω από την οικία, εν τη ώρα του θανάτου.
Ο Κόσμος είναι τα πάθοι.

Ερώτησις 3

α)Πώς γνωρίζομεν τόν Κόσμον;

Απόκρισις

Όταν αγωνιστούμε και εξέλθωμεν από τό σκότος και τάς παγίδας του.

β) Είς τι βλάπτει τούς αγαπώντας αυτόν;

Απόκρισις

Οδηγεί εις την απώλεια της ψυχής των.

γ) Εξουσιάζει ο κόσμος τούς ακτήμονας καί τούς ασκητάς;

Απόκρισις

Όχι βεβαίως, αλλά άν δέν απομακρυνθούν από τάς αιτίας τών κακιών, τότε βεβαίως, ναι τούς εξουσιάζει.

Ερώτησις 4

Τί υπάρχει είς τήν έρημον;

Απόκρισις

Η απομάκρυνσις τών αιτιών τής κακίας
Η νέκρωσις τών εξωτερικών αισθήσεων
Η χάρις τής ησυχίας
Διαγείρονται αί εσωτερικαί κινήσεις τής ψυχής
Η θέρμη τής εγκράτειας
Η διάκρισις τών παθών
Η απομάκρυνσις από πάρα πολλά πάθοι, και
Κατά τόν Μέγαν Βασίλειον: η αρχή τής Καθάρσεως της ψυχής.

Ερώτησις 5

Τί είναι η απομάκρυνσις από τόν κόσμον;

Απόκρισις

Μακαριότης, διότι η διάκρισις αυτού διακρίνει τό πρέπον.

Ερώτησις 6

Ποιός ενεκρώθη διά τόν κόσμον;

Απόκρισις

Όποιος δέν αγαπά τόν τιμώντα αυτόν, αλλ'ούτε καταφρονεί τόν ατιμάζοντα αυτόν.

Ερώτησις 7

Ποιός είναι ο έξω άνθρωπος;

Απόκρισις

Όλα τα πράγματα τού Κόσμου
Η αμαρτία
Η σωματική εργασία, και 
κ.τ.λ.

Ερώτησις 8

Ποιός είναι ο έσω άνθρωπος;

Απόκρισις

Αί κακαί ενθυμήσεις καί
Οί πονηροί λογισμοί.

Ερώτησις  9

α) Πότε χαυνώνεται η θέλησις τής επιθυμίας τού καλού;

Απόκρισις

Όταν δεν χωριζόμεθα από τά πράγματα τού κόσμου.
Όταν δέν απαρνούμεθα τελείος τόν κόσμον.

β) Πότε τό σώμα περικυκλούται υπό τής οδύνης καί του βάρους;

Απόκρισις

Όταν κατά το ήμισυ της καρδίας έχομεν εξέλθει έκ τού κόσμού, και ηκολουθήσαμεν οπίσω του Χριστού, και κατά το ήμιση της καρδίας μένομεν είς τόν κόσμον.

Ερώτησις 10

Τι πρέπει να κάνει ό κοσμικός;

Απόκρισις

Να φροντίζει περί τών κοσμικών αρετών.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ  (ΤΟΜΟΣ Α΄)  - Β΄ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Παρακαλώ να μην γίνεται αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της σελίδας Παναγία Ιεροσολυμίτισσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...