Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Γέρων Ιουστίνος Πίρβου: Να ξέρετε όμως ότι και τις Μεγάλες Δυνάμεις ο Θεός θα τις παιδαγωγήσει κατάλληλα. Θα τις πατάξει, όταν δεν θα το περιμένουν και τότε θα ηττηθούν


«Πιστεύετε ὅτι οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ὅπως ΟΗΕ καὶ ΝΑΤΟ θέλουν στ' ἀλήθεια τὴν εἰρήνη τῶν λαῶν; Αὐτὲς εἶναι ἀνοησίες, γιὰ νὰ ἀποβλακώνονται οἱ μᾶζες! Μόνον ἀφελεῖς ἀναγνῶστες τῶν ἐφημερίδων μποροῦν νὰ πιστεύουν πλέον αὐτὲς τὶς κουταμάρες.
Αὐτοὶ οἱ ὀργανισμοὶ κάνουν πόλεμο στὸ ὄνομα τῆς εἰρήνης ὥστε, μετά, αὐτοὶ πάλι νὰ φαίνονται ὡς «σωτῆρες τοῦ κόσμου» ἐνῶ στὴν πραγματικότητα μετὰ τὸν πόλεμο πάλι αὐτοὶ θὰ κερδίζουν, δρέποντας τους καρποὺς καὶ τὴ δόξα, μοιράζοντας μεταξὺ τους τὰ κέρδη, ὅπως ἐπιθυμοῦν.

Νὰ ξέρετε ὅμως ὅτι καὶ τὶς «Μεγάλες Δυνάμεις» ὁ Θεὸς θὰ τὶς παιδαγωγήσει κατάλληλα. Θὰ τὶς πατάξει, ὅταν δὲν θὰ τὸ περιμένουν καὶ τότε θὰ ἡττηθοῦν. Τί ἀπέγινε ἡ Ἰταλία μὲ τὸν Μουσολίνι; Τί ἀπέγινε ἡ Γερμανία μὲ τὸν Χίτλερ; Ὅλους τους διαίρεσε ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς καὶ αὐτοὺς θέλει...
μετανοιωμένους, ὄχι μόνον τοὺς χριστιανικοὺς λαούς. Ὁ Θεὸς προνοεῖ ἔτσι ὥστε πολλοὶ εἰδωλολάτρες νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθοδοξία.

Ὁ πόλεμος ποτὲ δὲν ἔρχεται ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, πάντα ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Ἕνας ἡγέτης ποὺ εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας δὲν συμμαχεῖ ποτὲ μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες, οὔτε ἐναντίον ὀρθοδόξων κρατῶν.

Αὐτὴν τὴν ὥρα ὁ κόσμος διευθύνεται ἀπὸ μιὰ μοναδικὴ παγκόσμια κυβέρνηση, ἡ ὁποία κατευθύνει ὅλες τὶς «κυβερνήσεις» τῶν κρατῶν. Ἐμεῖς κατηγοροῦμε τοὺς κυβερνῆτες μας ἀλλὰ αὐτοί, σὰν μαριονέτες, δὲν ἔχουν σχεδὸν κανένα δικαίωμα. Ὅ,τι τοὺς λέει ὁ ἀρχηγὸς αὐτὸ ἐκτελοῦν».

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης», Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου, ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2019, σελ. 182-183

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...