Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ: Αὐτά μοῦ τά ἀποκάλυψε ὁ Θεός, μόνο καί μόνο ἐπειδή ἔχω αὐτό τό διακόνημα- τά εἶδα ὀφθαλμοφανῶς, ὄχι ὅτι ἤμουν ἄξια.


Τό μεγαλύτερο θηρίο στον άνθρωπο είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από το «γιατί», το «πώς» καί το «τί». Εσύ κάνε υπακοή καί θά κάνης φτερά. Σήμερα έσβησε η υπακοή καί η ταπείνωσις από τούς ανθρώπους καί από τούς γονείς έσβησε καί από τά παιδιά. Βλέπουμε τά διαζύγια χιλιάδες η υπακοή έσβησε από τά ανδρόγυνα. Η εκκλησία βρίσκεται σε μία κατάστασι δύσκολη. 

Στά Μοναστήρια, τα ίδια. Ο διάβολος τώρα γυρίζει, κάνει γύρο στά Μοναστήρια. Όλους τούς κέρδισε. Οι μοναχοί δύο-τρεις είναι, πέντε είναι, θα πάη νά τούς διαλύση. Νά μή υπάρχη τίποτε. Αφού τά ξεθεμέλιωσε όλα ο διάβολος, δέν ύπάρχει ούτε κράτος ούτε εκκλησία, τίποτε. Γι’ αυτό νά κάνουμε υπακοή, νά σωθούμε, νά πάμε στον ουρανό. 

Γιατί πώς θά αντεξουμε τήν αιώνια Κόλασι;

Εβλεπα τή θάλασσα κάποτε και έκανα θεωρία και έλεγα: «Χριστέ μου, σκέψου νά ήμουνα ναυαγός και νά πάλευα μέσα στη θάλασσα, νά ξύλιαζα από τό κρύο, νά μή έβρισκα καταφύγιο και από πουθενά βοήθεια». Αυτή η θεωρία δεν έφευγε από τό μυαλό μου και ερχόταν κλαυθμός στήν ψυχή μου καί σκεπτόμουν πώς θά είμαι στήν Κόλασι- «αιώνια Κόλασι! Φεύγει ο χρόνος και δέν κάνω τό θέλημα του Θεού καί περνούν οι μέρες μου». Ετσι σκεφτόμουν, γιατί είναι φοβερή η Κόλασις. Μόνο νά πιάνης τό ψηλαφητό σκοτάδι, σέ φτάνει- καί νά αισθάνεσαι αυτή τή μυρωδιά από τό θειάφι! Δέν μπορεί νά τό ζήση κανείς, δέν αντέχεται, τόσο φοβερό είναι! Καί όταν οδηγηθείς μπροστά στο δικαστήριο του Θεού, στο Δεσποτικό Θρόνο καί βγαίνει η απόφαση καί σε αρπάζουν οι δαίμονες -κοσμικούς, μοναχούς, ιερείς καί αρχιερείς-, σέ τσουβαλιάζουν καί σέ πετάνε στο πυρ τό αιώνιο! 

apantaortodoxias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου